... ut­ställ­ning­en »Non­sen­se war­ri­or«

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Music -

»Det är mi­na tre år som ma­ni­fe­ste­ras på oli­ka sätt. Allt som jag käm­pat för, brin­ner för och som jag tyc­ker är snyggt. Själ­va ut­ställ­ning­en är i stän­dig för­änd­ring och på tors­da­gar kom­mer vi att ha war­ri­or work­out, då kom­mer två per­son­li­ga trä­na­re att le­da pass. ›Non­sen­se war­ri­or‹ går ut på att ›call out the bulls­hit‹, allt från fa­ke news och an­nat som me­di­er och tid­ning­ar dag­li­gen ut­sät­ter oss för.«

FO­TO: INSTAGRAM @SILVANAIMAM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.