... ma­na­ge­ment­bo­la­get RMH som la­de ner i maj

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Music -

»Det hand­lar om att job­ba på ett nytt sätt ba­ra, men det är fort­fa­ran­de sam­ma och li­te fler ar­tis­ter (i Trans94 som er­sat­te RMH). Det är en väl­digt spe­ci­ell re­la­tion jag har med de män­ni­skor­na. Al­la äls­kar verk­li­gen det de gör. Ba­bak, min ma­na­ger, har va­rit jät­te­vik­tig. Vi pra­tar var­je dag, han stöt­tar mig.«

FO­TO: INSTAGRAM @TRANS_94

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.