Blev fil­mad un­der tre års tid

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Music -

Ål­der: 30 år. Gör: Rappare som slog ige­nom med EP:n »När du ser mig – se dig« 2014. Släpp­te full­äng­da­ren »Na­tur­kraft« 2016. Har bland an­nat vun­nit en Gram­mis för Årets ar­tist (2016) och bli­vit ut­sedd till Årets ho­mo på QX Gay­ga­lan (2015).

Ak­tu­ell: Med do­ku­men­tä­ren »Väck mig när ni vak­nat«, där fil­mar­na Mi­ka Gustaf­son, Oli­via Kas­te­bring och Christina Tsio­ba­ne­lis följt hen­ne un­der tre år. Fil­men har bi­opre­miär 15 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.