Mi­li­tä­ren mar­sche­ra­de på 75-års­da­gen

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - METRO/TT

In­do­ne­si­ens spe­ci­al­styr­kor mar­sche­ra­de under går­da­gen, den 5 ok­to­ber, för att fi­ra lan­dets mi­li­tärs 72-års­ju­bi­le­um. In­do­ne­si­ens pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do sa under pa­ra­den att lan­dets be­väp­na­de styr­kor ska »hål­la sig utan­för po­li­ti­ken« och att »de­ras lo­ja­li­tet en­bart är för sta­ten och re­ge­ring­en«.

FO­TO: BEAWIHARTA/REU­TERS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.