Låt in­te men­sen stop­pa dig från att nju­ta av sex

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

Om du kän­ner dig kåt och sam­ti­digt har mens be­hö­ver du in­te väl­ja bort sex. Det här gäl­ler bå­de sex med dig själv el­ler med nå­gon an­nan. Su­zann Lars­dot­ter, sex­o­log på RFSU, har fem tips som vi­sar att sex under mens in­te är så blo­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.