Tre fals­ka på­stå­en­den som spri­dits om mat

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

»Und­vik den här dryc­ken – den är far­lig för din häl­sa« el­ler »Köp in­te frukt med den här eti­ket­ten«. Det är po­pu­lärt att spri­da fals­ka på­stå­en­den och var­ning­ar om mat. Här är tre fel­ak­tig­he­ter som spri­dits om frukt, so­jamjölk och sus­hi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.