Den 6 ok­to­ber för 90 år se­dan...

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

... ha­de »Jazz­sång­a­ren« pre­miär. »Jazz­sång­a­ren«, som re­gis­se­ra­des av Alan Cross­land, var den förs­ta lång­fil­men som in­te ba­ra ha­de syn­kro­ni­se­rad in­spe­lad film­mu­sik, ut­an ock­så läpp­syn­kad sång och di­a­log. Fil­men bi­drog till ljud­fil­mens ge­nom­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.