Lä­ka­re job­ba­de 938 tim­mars över­tid

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

938 tim­mar. Så myc­ket över­tid ar­be­ta­de en lä­ka­re i Norr­bot­ten för­ra året, vil­ket mot­sva­rar över 23 nor­ma­la ar­bets­vec­kor. Metros gransk­ning vi­sar att näs­tan 1000 lä­ka­re runt om i lan­det job­ba­de mer än vad ar­bets­tids­la­gen tillå­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.