Dom mot buss­chauf­för

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag medMetro -

I dag kom­mer hov­rätts­do­men mot den buss­chauf­för i Lund vars buss kör­de in i en folk­sam­ling 2015 i sam­band med ång­bild­ning på plat­sen. Man­nen fri­a­des av tings­rät­ten.

FO­TO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.