Stu­die: Då för­svin­ner kon­tan­ter ur han­deln

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag medMetro -

Snart är kon­tan­ter­nas tid för­bi i han­deln. Åt­minsto­ne om man ska tro en kom­man­de stu­die där fors­kar­na till och med har satt ett da­tum för när kon­tan­ter blir ir­re­le­van­ta: 24 mars 2023, rap­por­te­rar Com­pu­ter Swe­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.