Det klas­sis­ka mönst­ret är hett igen – så mat­char du plag­gen rätt

Mönst­ra. Ru­tor­na har full­kom­ligt ta­git över ga­tor och torg och nu är det hög tid att hit­ta ditt ru­ti­ga fa­vo­rit­plagg – att upp­da­te­ra hös­tens al­la out­fits med!

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CASSANDRA LUND­GREN

Kap­por, byx­or och over­si­zetrö­jor i all ära men glöm in­te att ru­tor­na även (mer än gär­na) får kom­ma i klac­kar, snea­kers, väs­kor och and­ra ac­ces­so­a­rer, som hat­tar, hals­du­kar och hands­kar.

Den ru­ti­ga kap­pan har bli­vit hös­tens he­tas­te it­plagg med sin ele­gan­ta dub­bel­knäpp­ning och mas­ku­li­na slag. Den ru­ti­ga kor­ta kjo­len lyf­ter den en­fär­ga­de po­lon och mat­chas bäst med ett par lår­höga stöv­lar som hål­ler be­nen var­ma. Den ru­ti­ga byx­an kom­mer bå­de i taj­ta­re och vi­da­re mo­del­ler.

Bäst gil­lar vi de dres­sa­de ka­vaj­byx­or­na samt de vi­da­re mo­del­ler­na som sit­ter åt i mid­jan (hög som låg) och fladd­rar fritt kring be­nen i vin­den. Välj de nyc­kel­plagg som pas­sar din stil bäst!

Är ru­tor in­te din me­lo­di? Sat­sa på en an­nan mönst­rad trend som blom­migt el­ler ran­digt. Färg­glatt hör hös­ten 2017 till och vill du slå två flu­gor i en smäll, så mat­char du mönst­rat med din fa­vo­rit­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.