Den 11 oktober för 347 år se­dan ...

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag -

...föd­des den eng­els­ka fi­lo­so­fen Samu­el Clar­ke, som kom att gå i klinch med in­te ba­ra Gott­fri­ed Leib­niz – som en­ligt Clar­ke fel­ak­tigt såg vil­jan som ofri – ut­an även and­ra fi­lo­so­fis­ka gi­gan­ter som Hob­bes och Loc­ke i frå­gan om mo­ra­len som på­bju­den ovan­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.