Tu­sen­tals grön­fläc­ki­ga pad­dor har släppts ut

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

När­ma­re 3 000 grön­fläc­ki­ga pad­dor har släppts ut vid Ot­ten­by på södra Öland. Pad­dor­na har vux­it till sig i en avels­an­lägg­ning på Nor­dens Ark.

– Pro­jek­tet in­led­des 2009 och nu kan man se att det fak­tiskt finns en li­ten men skör po­pu­la­tion med grön­fläc­ki­ga pad­dor på Ot­ten­by, sä­ger Kristo­fer För­sä­ter, djur­vår­da­re på Nor­dens ark och an­sva­rig för pro­jek­tet, till SVT Ny­he­ter Små­land.

Syf­tet med pro­jek­tet är att få till­ba­ka den grön­fläc­ki­ga pad­dan till Öland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.