3

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode -

Je­ans är ett tyg som all­tid kom­mer att va­ra tren­digt. Ett par jeans­byx­or pas­sar dess­utom till al­la till­fäl­len, till var­dags med en snygg t-shirt och till fest med en fest­li­ga­re blus och ett par höga klac­kar. Men vad vi of­ta in­te tän­ker på är att det finns and­ra snyg­ga de­nimplagg ock­så – var­för in­te kö­ra på jeansjac­ka, skjor­ta el­ler klän­ning till var­dags? Tren­digt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.