3

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Sex & Liv -

Över 40 000 tje­jer in­går ett bar­näk­ten­skap var­je dag i värl­den. Bar­näk­ten­skap kan le­da till ti­di­ga och oöns­ka­de fri­vil­li­ga gra­vi­di­te­ter. En­ligt Plan in­ter­na­tio­nal fö­der cir­ka 16 mil­jo­ner ton­å­ring­ar barn var­je år. Två mil­jo­ner av dem är un­der 15 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.