4

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Hälsa -

Stå li­te bre­da­re än höft­brett med ett gum­mi­band runt di­na un­der­ben. Ta små steg åt sidan, be­håll spän­ning­en i gum­mi­ban­det ge­nom he­la öv­ning­en. En li­ten rö­rel­se som känns re­jält runt höf­ten och rum­pan. Und­vik att »slä­pa« föt­ter­na när det bör­jar kän­nas job­bigt. Gå 12 steg åt ena sidan in­nan du vän­der och går till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.