5

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Hälsa -

Stå höft­brett isär och sätt ett gum­mi­band runt vris­ter­na. Håll ba­lan­sen på egen hand el­ler håll hän­der­na mot en vägg el­ler lik­nan­de. Spänn till i rum­pan och spar­ka ena be­net bak­åt. Be­håll bå­da be­nen ra­ka, und­vik att bö­ja över­krop­pen fram­åt. Gör 12 re­pe­ti­tio­ner in­nan du by­ter ben. En öv­ning som ger bra kon­takt med rump­musk­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.