3

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Hälsa -

Ligg på mar­ken med skul­der­bla­den mot un­der­la­get, böj­da ben med föt­ter­na sta­bilt i un­der­la­get och sä­tet strax ovan­för mar­ken. Sätt ett gum­mi­band strax ne­dan­för knä­na. Pres­sa upp sä­tet mot ta­ket tills det att krop­pen är rak mel­lan knä och skuld­ror, håll en se­kund och åter­gå se­dan till start­po­si­tion. Pres­sa knä­na mot gum­mi­ban­det he­la ti­den. 12 re­pe­ti­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.