Par­ti­er dis­ku­te­rar åt­gär­der mot na­zis­ter

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

in av ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Morgan Johansson (S) och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP).

Krist­de­mo­kra­ter­na har med sig mer lång­gå­en­de för­slag än de and­ra. KD vill att den lag som nu ut­reds om kri­mi­na­li­se­ring av sam­rö­re med ter­ror­or­ga­ni­sa­tion ska ut­vid­gas till kri­mi­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner i all­män­het.

– Det hand­lar in­te om att kri­mi­na­li­se­ra åsik­ter­na ut­an en or­ga­ni­sa­tion som be­går kri­mi­nel­la gär­ning­ar och ock­så har ett våld­be­ja­kan­de bud­skap, sä­ger KD:s rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Andreas Carl­son.

Li­be­ra­ler­nas Roger Haddad betonar att hans par­ti kom­mer att slåss för att ytt­ran­de­fri­he­ten in­te ska be­grän­sas.

– Vår ut­gångs­punkt är att in­te änd­ra på grund­lags­skyd­da­de rät­tig­he­ter som mö­tes- och ytt­ran­de­fri­het, sä­ger Haddad.

Det har även and­ra par­ti­ers fö­re­trä­da­re un­der­stru­kit, bland and­ra ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Morgan Johansson (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.