Stats­ve­ta­ren: Spe­lar ing­en roll om Löfven äter kött

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Han äter bå­de kött, fisk och grön­sa­ker gla­de­li­gen men köt­tet ja­gar han själv, sä­ger han till SVT:s Ak­tu­ellt.

Men spe­lar det egent­li­gen nå­gon roll om stats­mi­nis­ter Stefan Löfven äter en bur­ga­re el­ler mum­sar sus­hi? Om Ulf Kris­ters­son skju­ter älg el­ler hand­lar nöt­färs i bu­tik? Egent­li­gen in­te, sva­rar Jen­ny Ma­de­stam, stats­ve­ta­re vid Sö­der­törns hög­sko­la.

– En par­ti­le­da­re mås­te na­tur­ligt­vis le­va som man lär. Men ex­akt vad po­li­ti­ker äter el­ler in­te äter är in­te det mest cen­tra­la. Å and­ra si­dan kan det så klart bli be­kym­mer om en par­ti­le­da­re vi­sar sig äta nå­got som in­te är lämp­ligt, kanske in­te av häl­so­skäl ut­an mer mo­ra­lis­ka sa­ker som utrot­nings­ho­ta­de rä­kor och lik­nan­de sa­ker, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.