Bank: Sve­ri­ge ska spe­la oväntat playoff

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Un­der­känt för Sve­ri­ge i bor­t­a­mat­chen mot Ne­der­län­der­na i VMkva­let. Men fort­fa­ran­de med chan­ser att ta sig till VM för förs­ta gång­en på tolv år. Så sam­man­fat­tar fle­ra krö­ni­kö­rer Sve­ri­ges in­sats i VM-kva­let som nu har tagit oss till playoff.

»Förs­ta halv­lek var ett för­vir­rat skämt till in­sats. En på­min­nel­se om vad som hän­der när man ba­ra är på plan fy­siskt och in­te psy­kiskt. Det var ock­så ett be­vis för de bris­ter som up­pen­ba­rats i svens­ka la­get«, skri­ver Da­gens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.