Re­cept

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Lyft hel­gen med eg­na mums mums

Ga­let go­da mums mums som en­dast krä­ver en el­visp och li­te tid. Grun­den stan­sar du ut från kris­pi­ga di­gesti­vekex. Fyll­ning­en be­står av krä­mig ma­räng och pric­ken över i:et blir ett täc­kan­de la­ger cho­klad – full­prop­pad med krisp!

Bot­ten: 15–20 di­gesti­vekex Ma­räng: 3 ägg­vi­tor 2 dl soc­ker 1/2 tsk saft från ci­tron Top­ping: 200 g mörk cho­klad 1 dl puf­fat ris Gör så här

1. Ta fram ett glas/el­ler an­nan form för att stan­sa ut la­gom sto­ra bott­nar i di­gesti­vekex­en.

2. Stan­sa ut så många kex som du vill ha och pla­ce­ra på en bak­plåts­klädd bric­ka.

3. Knäck äg­gen och spa­raw en­dast vi­tor­na i ren bun­ke.

4. Vis­pa ägg­vi­tor­na med el­visp och rör sam­ti­digt ner soc­ker och saft från ci­tron. Li­te i ta­get!

5. När ma­räng bil­dats och fi­na vi­ta top­par syns, tes­ta att för­sik­tigt vän­da bun­ken upp och ner. Om ma­räng­en stan­nar kvar i bun­ken är den klar.

6. Klic­ka ut la­gom sto­ra ske­dar ma­räng på var­je kex.

7. Ställ bric­kan i fry­sen un­der minst fy­ra tim­mar.

8. Smält cho­klad över vat­ten­bad och blan­da ner puf­fat ris el­ler val­fri krisp.

9. När den smäl­ta cho­kla­den sval­nat nå­got – ta en sked och häll över top­ping så att det täc­ker var­je mums mums. Om du dop­par dem rakt ner i cho­kla­den är ris­ken stor att ma­räng­en åker rakt i sme­ten.

10. När du täckt al­la di­na mums mums med cho­klad, ställ till­ba­ka bric­kan i fry­sen tills de stel­nat. För­va­ra se­dan i ky­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.