Här är hel­gens go­das­te söt­sak: Fud­ge med smak av pol­ka­gris

Metro Sweden (Stockholm) - - News -

In­gre­di­en­ser (till en sats): 1 burk kon­den­se­rad mjölk 400 g cho­klad 25 g smör 10 di­gesti­vekex 2 dl kros­sad pol­ka­gris

Gör så här

1. Ta fram en ka­strull och häll ner den kon­den­se­ra­de mjöl­ken.

2. Värm upp mjöl­ken (ut­an att ko­ka) och blan­da ner cho­klad tills den smäl­ter.

3. Ta ka­strul­len från plat­tan och rör ner smör så fud­gen blir glan­sig. Låt sval­na nå­got in­nan du blan­dar ner di­gesti­vekex.

4. Ta fram en bak­plåts­klädd form/bric­ka och häll över sme­ten. 5. Ströss­la över pol­ka­gris. 6. När for­men sval­nat – plas­ta in bric­kan och låt stå svalt (el­ler i ky­len) minst fy­ra tim­mar. När fud­gen stel­nat, skär i bi­tar och för­va­ra i burk.

FO­TO: CASSANDRA LUND­GREN

Des­sa muns­bi­tar är fyll­da med di­gesti­vekex. And­ra för­slag på fyll­ning: nöt­ter, dum­le, twix el­ler an­nat go­dis. Låt fan­ta­sin flö­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.