EU pra­tar sko­la på svensk mark

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag med Metro -

EU-mi­nist­rar möts i Sö­der­täl­je för att dis­ku­te­ra ut­bild­ning­ens roll för ar­bets­mark­na­den. Gym­na­si­e­och kun­skaps­lyfts­mi­nis­ter An­na Ek­ström är värd för mö­tet.

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.