Is­björ­nar sam­las för kli­mat­kon­fe­rens

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag med Metro -

KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR De­mon­stran­ter ut­kläd­da till is­björ­nar blev över­va­ka­de av en po­lis i lör­dags strax efter en de­mon­stra­tion i Bonn, Tyskland. Här sker just nu en av FN:s kli­mat­kon­fe­ren­ser som kom­mer fort­sät­ta till och med den 17 no­vem­ber. Årets kli­mat­kon­fe­rens är ett steg mot att hål­la kli­mat­må­let på en­dast två gra­ders ök­ning.

METRO FOTO: MAR­TIN MEISSNER/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.