Den 13 no­vem­ber för två år se­dan...

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag med Metro -

... sked­de terror­då­den i Pa­ris. Mel­lan kloc­kan 21 och 22 sked­de flera at­tac­ker på oli­ka stäl­len i sta­den. Värst drab­bad blev kon­sert­lo­ka­len Ba­taclan där 89 per­so­ner dö­da­des och över 300 ska­da­des när gär­nings­män­nen öpp­na­de eld med au­to­mat­va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.