3

Metro Sweden (Stockholm) - - MetroResor -

Mat­tor, pors­lin och fram­förallt de ka­rak­tä­riskt mönst­ra­de sto­ra fa­ten, sil­ver­smyc­ken och lä­der­väs­kor finns i mas­sor. Fi­na te­kan­nor och lam­por hand­ban­ka­de i tenn och kop­par en­ligt ur­gam­la tra­di­tio­ner. Ba­bouche, de spet­si­ga skinn­toff­lor­na, sys här och kan kö­pas med hem – per­fekt pre­sent som tar li­ten plats i pack­ning­en, lik­som den spe­ci­el­la ar­gan­ol­jan, oliv­ol­jetvå­lar, te och kryd­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.