Se­basti­an Larsson vill fort­sät­ta bry­ta tren­der och be­seg­ra Ita­li­en

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Förs­ta se­gern över Ita­li­en på 19 år kom i fre­dags. Nu vill Se­basti­an Larsson se att lands­la­get tar förs­ta se­gern på ita­li­ensk mark på 34 år.

– Det är ro­ligt att va­ra med och bry­ta så­da­na tren­der, sä­ger mitt­fäl­ta­ren.

Ken­net An­ders­son på Ul­le­vi i Gö­te­borg 1998 var senaste gång­en en svensk blev se­ger­fix­a­re mot Ita­li­en. Fö­re fre­da­gens drabb­ning på Fri­ends are­na vill sä­ga. Ja­kob Jo­hans­sons halv­vol­ley var in­te med­ve­ten om det. Det fick man re­da på efter mat­chen, sä­ger Larsson om den trend­bry­tan­de se­gern.

jag att vi har vi­sat i det här kva­let och in­te minst i fre­dags att vi kan mä­ta oss med de rik­tigt sto­ra la­gen om vi får till det. Får vi in­te till det så kom­mer vi in­te va­ra till­räck­ligt bra. Men det hand­lar om att få till det och i fre­dags fick vi det och nu mås­te vi gö­ra det igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.