Se­mi­na­ri­um om mi­li­täröv­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag med Metro -

Mel­lan den 11–29 sep­tem­ber på­gick mi­li­täröv­ning­en Au­rora 17.

Samt­li­ga strids­kraf­ter och uppe­mot 19000 per­so­ner med­ver­ka­de i öv­ning­en som var den störs­ta se­dan 1993 en­ligt För­svars­mak­ten. I dag ar­ran­ge­rar Folk och För­svar ett se­mi­na­ri­um på Me­del­havs­mu­se­et i Stock­holm om er­far­ne­he­ter om öv­ning­en. ÖB Mi­cael Byg­den och öv­nings­le­da­ren ge­ne­ral­ma­jor Bengt An­ders­son med­ver­kar.

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.