Den 14 no­vem­ber för 69 år se­dan...

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag med Metro -

... föd­des Kristi­na Lugn. Hon är po­et, dra­ma­ti­ker, och se­dan 2005 le­da­mot i Svens­ka Aka­de­mi­en. Lugn fick en dikt pub­li­ce­rad i Kal­le An­ka när hon var sex år och be­stäm­de sig då för att bli för­fat­ta­re. Hon de­bu­te­ra­de 1972 med dikt­sam­ling­en »Om jag in­te«.

FOTO:TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.