Här är svens­kar­na som sökt asyl i grann­län­der

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag med Metro -

När vi pra­tar om asyl­sö­kan­de hand­lar det of­ta om män­ni­skor som flytt un­dan krig och för­föl­jel­se för att sö­ka skydd i Sve­ri­ge. Men det finns fak­tiskt ett få­tal som gör tvärtom – och läm­nar Sve­ri­ge för att sö­ka asyl i and­ra län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.