Lu­uk gör livepratshow med Instagram-kän­dis

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

Pro­gram­le­da­ren Kristi­an Lu­uk och ko­mi­kern och Instagram­pro­fi­len Da­ni­el Halll­berg gör en li­ve-pratshow ihop. »Scen­kväll med Lu­uk & Da­ni­el Hall­berg« spe­las på Sca­la­te­a­tern i Stock­holm i feb­ru­a­ri, skri­ver Da­gens Nyheter.

Var­je fö­re­ställ­ning gäs­tas av två, än så länge hem­li­ga, gäs­ter.

– Be­ro­en­de på vil­ken gäst vi har så kan man tän­ka sig att gö­ra ro­li­ga mo­ment på sce­nen, men ock­så vi­sa fil­ma­de in­slag som vi gjort i för­väg på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.