Ex­per­ten: Så han­te­rar du ditt mo­bil­be­ro­en­de

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag -

JOBB För många av oss är te­le­fo­nen det förs­ta vi kol­lar på mor­go­nen och det sista vi läg­ger ifrån oss på kväl­len. Men att kon­stant va­ra upp­kopp­lad gör oss mind­re ef­fek­ti­va, be­rät­tar Jaa­na Lind­ström, coach på Uni­o­nen, som ger råd för en bätt­re ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.