Den 15 no­vem­ber för 16 år se­dan ...

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag -

... lan­se­ra­de Micro­soft sin förs­ta spel­kon­sol Xbox, till­hö­ran­de den sjät­te ge­ne­ra­tio­nen, för ame­ri­kansk publik. Se­dan dess har spe­la­re en­ga­ge­rat sig i allt från fotboll till krig till­sam­mans. Xbox var förs­ta kon­sol­len med nät­verks­funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.