2

Metro Sweden (Stockholm) - - Mode -

Vill du över­ö­sas av po­si­tiv ener­gi, vis­doms­ord om att vå­ga dröm­ma stort och få livspepp (ut­an att kän­na hets, stress och press) gör du helt rätt i att be­sö­ka vårt »hap­py pill«, Jo­se­fin Dahl­bergs instagram. Vi kan verk­li­gen in­te få nog av hen­nes char­mi­ga sätt – som smit­tar av sig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.