2

Metro Sweden (Stockholm) - - Hälsa -

Sätt hän­der­na på bän­ken. Bör­ja med att ha ra­ka ar­mar, böj se­dan ar­mar­na till nit­tio gra­ders vin­kel. Und­vik att dra upp ax­lar­na till öro­nen när du bö­jer ar­mar­na. Pres­sa upp igen till start­po­si­tion. Håll be­nen ra­ka för en stör­re ut­ma­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.