4

Metro Sweden (Stockholm) - - Hälsa -

Sitt på bänk­kan­ten, håll ryg­gen rak och lu­ta dig li­te lätt bak­åt me­dan du lyf­ter föt­ter­na från mar­ken. Dra in knä­na mot ma­gen och åter­gå se­dan till ut­sträck­ta ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.