1

Metro Sweden (Stockholm) - - Sex & Liv -

Unga som har er­fa­ren­het av att ha sex mot er­sätt­ning finns över he­la Sverige. Så­väl i stor­stä­der­na som i mind­re sam­häl­len och ute på lan­det. Se­dan är det en miss­upp­fatt­ning att al­la cis-kil­lar som er­bju­der sex­u­el­la tjäns­ter till män är ho­mo- el­ler bi­sex­u­el­la. Sex­u­ell prak­tik och sex­u­ell lägg­ning be­hö­ver in­te va­ra sam­ma sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.