2

Metro Sweden (Stockholm) - - Sex & Liv -

Unga mi­gran­ter och en­sam­kom­man­de lyfts fram som en risk­grupp när det gäl­ler sex mot er­sätt­ning. De kan ha upp­levt trau­man el­ler över­grepp, bå­de in­nan de kom till Sverige och un­der re­san hit vil­ket ska­par en ex­tra stor sår­bar­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.