Om de­bat­tö­ren

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt -

Namn: Be­a­trice Ask. Ål­der: 61 år.

Bak­grund: Be­a­trice Ask var förbundsordförande i Mo­de­ra­ta ung­doms­för­bun­det, Muf, 1984–1988. Se­dan 1988 har hon va­rit riks­dags­le­da­mot för Mo­de­ra­ter­na. Hon har va­rit mi­nis­ter två gång­er: skol­mi­nis­ter 1991–1994 och ju­sti­ti­e­mi­nis­ter 2006–2014. → → →

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.