Fi­rar myn­dig ål­der i Ja­pan

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag -

I dag fi­ras »Seijin no Hi« i Ja­pan, en hög­tid då man hyl­lar al­la som nått myn­dig ål­der (20 år) det se­nas­te året. Da­gen fi­ras all­tid den and­ra mån­da­gen i ja­nu­a­ri.

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.