Poj­ke drunk­na­de i bad­kar på vård­bo­en­de

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag -

En poj­ke på ett bo­en­de för barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar i Gö­te­borg har drunk­nat i ett bad­kar. Vård­per­so­na­len för­lo­ra­de upp­sik­ten över ho­nom. »Om man följt ru­ti­ner­na ha­de det­ta ald­rig in­träf­fat«, sä­ger verk­sam­hets­che­fen till tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.