Gla­nell: Det här öns­kar jag av espor­tå­ret 2018

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag med Metro -

Espor­ten och många som på ett el­ler an­nat sätt är in­vol­ve­rad i den sur­far på en fram­gångs­våg. Siff­ror­na pe­kar ut vägen för det som åt­minsto­ne de re­dan fräls­ta ser som en av fram­ti­dens störs­ta gen­rer i sport­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.