FINFINA FYND

Re­an fort­sät­ter. Re­an är fort­fa­ran­de i full gång och bu­ti­ker och nä­tet full­kom­ligt myll­rar av stil­säk­ra och pris­vär­da plagg. Vi är på jakt ef­ter basplagg som hål­ler sä­song ef­ter sä­song (gär­na med en twist) att upp­da­te­ra gar­de­ro­ben med.

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode - CASSANDRA LUND­GREN

De per­fek­ta jean­sen och den vi­ta skjor­tan el­ler blu­sen som hål­ler till var­dag på job­bet (samt på fest) är själv­kla­ra guld­korn vi gär­na haf­far. And­ra plagg vi mer än gär­na fyn­dar just nu är drömkap­pan som in­te läng­re kos­tar skjor­tan ut­an är ned­satt till allt mel­lan 50–70 pro­cent. Den klas­sis­ka, dub­bel­knäpp­ta dröm­men får gär­na en plats i vår gar­de­rob! Bas­färg el­ler färg­klick är upp till dig.

Fod­ra­de snea­kers pla­ce­rar vi gär­na vå­ra föt­ter i (med hopp om en su­per­ti­dig vår som vän­tar runt hör­net) och mat­char med my­si­ga over­si­ze-trö­jor i färg just nu.

När det kom­mer till ac­ces­so­a­rer finns det obe­grän­sat med val­möj­lig­he­ter. Får vi väl­ja får mös­san gär­na stic­ka ut i form av t.ex. fusk­päls el­ler and­ra ut­stic­kan­de at­tri­but som färg och möns­ter.

Lägg till den mönst­ra­de klän­ning­en som fix­ar sä­song­ens fes­ter (och även kan bä­ras på job­bet) och du har byggt upp den per­fek­ta bas­gar­de­ro­ben med en twist! LÄS MER: METROMODE.SE Fler köp­tips på web­ben

We­ek­day, 120 kr (or­di­na­rie pris 450 kr)

El­los, 69 kr (or­di­na­rie pris 99 kr) Il­se Jacob­sen, 1 330 kr (or­di­na­rie pris 1 900 kr)

Ti­ger of Swe­den, 2 449 kr (or­di­na­rie pris 3 499 kr)

Mon­ki, 400 kr (or­di­na­rie pris 800 kr)

Esprit, 559 kr (or­di­na­rie pris 799 kr)

Mon­ki, 80 kr (or­di­na­rie pris 150 kr)

Twist & Tan­go, 599 kr (or­di­na­rie pris 999 kr)

We­ek­day, 250 kr (or­di­na­rie pris 550 kr)

Man­go, 499 kr (or­di­na­rie pris 999 kr)

El­los, 239kr (or­di­na­rie pris 399 kr)

Za­ra, 169 kr (or­di­na­rie pris 299 kr)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.