»I’m not he­re to ple­a­se.«

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode -

Alice Bah Kuhn­ke de­lar med sig av sitt livs­mot­to och fa­vo­rit­ci­tat i »Wo­manUp«pod­den. Vill du ha det grym­ma ci­ta­tet på en snygg t-shirt (el­ler nå­got an­nat kul som mo­bil­skal, mugg, el­ler pin), gå in på metromode.se/ wo­manup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.