Värm dig i vin­ter med go­das­te sop­pan

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - JONAS CRAMBY

Finns det någon bätt­re mid­vin­ter­mat än gril­led chee­se och to­matsop­pa? Till­sam­mans sma­kar den­na klas­sis­ka ame­ri­kans­ka kom­bi­na­tion av smält­ost, fra­sigt bröd och to­mat li­te som piz­za fast fly­tan­de och bå­de enkla­re, tryg­ga­re och mer hjär­te­vär­man­de. Så här får du till den hem­ma.

To­matsop­pa

4 ski­vor bacon (kan ute­slu­tas) 4 vit­löks­klyf­tor 1 gul lök 1 mo­rot 50 g smör 3 msk to­mat­puré 1 msk ve­te­mjöl 1 li­ter kyck­ling­bul­jong 2 kvis­tar tim­jan 1 la­ger­blad 1 burk (400 g) he­la plom­mon­to­ma­ter Salt och svart­pep­par

Gril­led chee­se

8 ski­vor form­bröd 300 g gruyè­re- el­ler com­téost Dijon­se­nap Smör Salt

Gör så här

1. Bör­ja med att gö­ra sop­pan. Ska­la och hac­ka vit­lök, lök och mo­rot. Stek fläs­ket knap­rigt i ka­strull på me­del­vär­me. Höj vär­men ett snäpp och lägg i smö­ret och de hac­ka­de grön­sa­ker­na. Stek tills grön­sa­ker­na bli­vit mju­ka, då du till­sät­ter to­mat­puré och mjöl. Stek någon mi­nut till och till­sätt se­dan bul­jong, tim­jan, la­ger­blad och to­ma­ter. Låt ko­ka upp, sänk vär­men och putt­ra 30 mi­nu­ter. Ta ut la­ger­blad och tim­jan ur sop­pan, mixa den slät och häll till­ba­ka i gry­tan. Sma­ka av med salt och pep­par.

2. Smö­ra bröd­ski­vor­na på en si­da med ett tunt la­ger smör och lägg hälf­ten av dem med smör­si­dan ner i en stek­pan­na. Bred på ett än­nu tun­na­re la­ger dijon. Häll på ri­ven ost, sal­ta li­te och lägg på det and­ra brö­det. Pres­sa ner li­te för­sik­tigt med en stekspa­de. Nyc­keln till en rik­tigt bra gril­led chee­se är att brö­det får bry­nas i lugn och ro och att os­ten får tid att smäl­ta or­dent­ligt. 5–8 mi­nu­ter per si­da är per­fekt. Vänd för­sik­tigt på mac­kor­na och när de är fär­di­ga skär du dem i tre­kan­ter och ser­ve­rar till to­matsop­pan. Glöm in­te att dip­pa.

FO­TO: SHUTTERSTOCK/IBL

En to­matsop­pa och en klib­big gril­led chee­se är bå­de en­kel att gö­ra och god att äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.