Ton­vis med plast sam­lad i mi­lijö­konst

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

Nu kan för­bi­pas­se­ran­de i Lon­don be­skå­da en enorm plast­våg på Old Stre­et. Vå­gen väger 1 200 ki­lo och är gjord av 10 000 plast­fö­re­mål. Det­ta re­pre­sen­te­rar mäng­den plast­för­ore­ning­ar som hit­tas på strän­der­na i Stor­bri­tan­ni­en på en sträc­ka av ba­ra två miles, drygt tre kilo­me­ter.

FOTO: JOE MAHER/GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.