Omöj­ligt att re­no­ve­ra mil­jon­pro­gram­met

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

NY­HE­TER Ma­jo­ri­te­ten av bo­stä­der­na i pro­gram­met som bygg­des mel­lan 1965 och 1975 har ald­rig rus­tats upp or­dent­ligt. Nu är det dags. Men me­to­der­na skil­jer sig. I vis­sa om­rå­den kom­mer upp­rust­ning­en in­ne­bä­ra hy­res­höj­ning­ar på tu­sen­tals kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.