15 böc­ker du mås­te lä­sa in­nan du dör

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

NÖ­JE Det finns såklart myc­ket du vill gö­ra in­nan du dör. Som att få upp­le­va och nju­ta av någ­ra värl­dens bäs­ta ro­ma­ner. Metro gui­dar dig till 15 av al­la läsupp­le­vel­ser du in­te får mis­sa un­der din livs­tid – allt­i­från tu­sen­å­ri­ga klassiker till mo­der­na stor­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.