Lu­cy, 7, frå­gar Annie Lööf: »Fus­ka­de du nå­gon gång?«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

– Vad tyc­ker du jag har för hår­färg? – Det skul­le jag ock­så sä­ga fak­tiskt. Det är in­te tillå­tet i Sve­ri­ge.

(Lu­cy blå­ser i vis­sel­pi­pan.) är att man kanske kan få sö­ka jobb ut­an att be­rät­ta sitt namn. Då tit­tar man in­te på vad den här per­so­nen kom­mer ifrån ut­an vad den kan för någon­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.